Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:12 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Σχετικά με το Δημήτριο, ακούγονται από όλους καλές πληροφορίες. Κι η ίδια η πραγματικότητα το επιβεβαιώνει. Επιβεβαιώνουμε κι εμείς αυτή τη μαρτυρία, κι εσείς ξέρετε πως λέμε την αλήθεια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:12 σε αυτό το πλαίσιο