Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:11 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αγαπητέ, μην παίρνεις για πρότυπο το κακό αλλά το καλό. Όποιος κάνει το καλό είναι παιδί του Θεού· όποιος κάνει το κακό δεν έχει δει το Θεό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:11 σε αυτό το πλαίσιο