Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:14 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Σου τα γράφω αυτά, αν και ελπίζω να έρθω κοντά σου σύντομα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:14 σε αυτό το πλαίσιο