Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:13 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Κι όσοι διάκονοι έχουν εκπληρώσει καλά το λειτούργημά τους, αποκτούν για τον εαυτό τους μια τιμητική διάκριση και πολύ θάρρος, χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:13 σε αυτό το πλαίσιο