Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 2:14 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

είτε οι τοπικοί διοικητές, επειδή είναι σταλμένοι απ’ αυτόν για να τιμωρούν τους κακοποιούς και να επαινούν αυτούς που κάνουν το καλό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 2

Θέα Α΄ Πετρου 2:14 σε αυτό το πλαίσιο