Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 2:13 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Να υπακούτε λοιπόν σε κάθε ανθρώπινη εξουσία, για χάρη του Κυρίου είτε είναι ο αυτοκράτορας, επειδή είναι ο ανώτατος άρχοντας

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 2

Θέα Α΄ Πετρου 2:13 σε αυτό το πλαίσιο