kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Gamle Testamente

Nye Testamente

4. Mosebog 2 Danske Bibel 1871 (DA1871)

1. Og Herren talede til Mose og Aron og sagde:

2. Israels Børn skulle lejre sig hver hos sit Banner, ved Fædrenehuses Tegn; lige overfor, trindt omkring Forsamlingen: Paulun skulle de lejre sig.

3. Og de som skulle lejre sig foran mod Østen ere: Judas Lejrs Banner efter deres; Hære, og Judas Børns Fyrste, Nahesson, Amminadabs Søn,

4. og hans Hær og de talte af dem, fire og halvfjerdsindstyve Tusinde og seks Hundrede.

5. Og de, som skulle lejre sig hos ham, ere Isaskars Stamme Isaskars Børns Fyrste, Nethaneel, Zuars Søn,

6. og hans Hær og de talte af dem, fire og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede.

7. Dernæst Sebulons Stamme og Sebulons Børns Fyrste, Eliab, Helons Søn,

8. og hans Hær og de talte af dem, syv og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede.

9. Alle de talte til Judas Lejr ere hundrede Tusinde og seks og firsindstyve Tusinde og fire Hundrede efter deres Hære; de skulle rejse i den første Afdeling.

10. Rubens Lejrs Banner skal være mod Sønden efter deres Hære, og Rubens Børns Fyrste, Elizur, Sedeurs Søn,

11. og hans Hær og de talte af dem, seks og fyrretyve Tusinde og fem Hundrede.

12. Og de, som skulle lejre sig hos ham, ere Simeons Stamme og Simeons Børns Fyrste, Skelumiel, Zurisaddai Søn,

13. og hans Hær og de talte af dem, ni og halvtredsindstyve Tusinde og tre Hundrede.

14. Og dernæst Gads Stamme og Gads Børns Fyrste, Eliasaf, Reuels Søn,

15. og hans Hær og de talte af dem, fem og fyrretyve Tusinde og seks Hundrede og halvtredsindstyve.

16. Alle de talte til Rubens Lejr ere hundrede Tusinde og eet og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede og halvtredsindstyve efter deres Hære; og de skulle rejse i den anden Afdeling.

17. Og dernæst skal Forsamlingens Paulun rejse, Leviternes Lejr midt imellem Lejrene; eftersom de lejre sig, saa skulle de rejse, hver paa sit Sted, efter deres Bannere.

18. Efraims Lejrs Banner efter deres Hære skal være mod Vesten og Efraims Børns Fyrste, Elisama, Ammihuds Søn.

19. og hans Hær og de talte af dem, fyrretyve Tusinde og fem Hundrede.

20. Og hos ham Manasse Stamme og Manasse Børns Fyrste, Gamliel, Pedazurs Søn,

21. og hans Hær og de talte af dem, to og tredive Tusinde og to Hundrede.

22. Og dernæst Benjamins Stamme og Benjamins Børns Fyrste, Abidan, Gideoni Søn,

23. og hans Hær og de talte af dem, fem og tredive Tusinde og fire Hundrede.

24. Alle de talte til Efraims Lejr ere hundrede Tusinde og otte Tusinde og Hundrede efter deres Hære; og de skulle rejse i den tredje Afdeling.

25. Dans Lejrs Banner skal være mod Norden, efter deres Hære og Dans Børns Fyrste, Ahieser, Ammisaddai Søn,

26. og hans Hær og de talte af dem, to og tresindstyve Tusinde og syv Hundrede.

27. Og de, som skulle lejre sig hos ham, ere Asers Stamme og Asers Børns Fyrste, Pagiel, Okrans Søn,

28. og hans Hær og de talte af dem, eet og fyrretyve Tusinde og fem Hundrede.

29. Og Nafthali Stamme og Nafthali Børns Fyrste, Ahira, Enans Søn

30. og hans Hær og de talte af dem, tre og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede.

31. Alle de talte til Dans Lejr ere hundrede Tusinde og syv og halvtredsindstyve Tusinde og seks Hundrede; de skulle rejse i den sidste Afdeling efter deres Bannere.

32. Disse ere de talte af Israels Børn efter deres Fædrenehus; alle de talte i Lejrene, efter deres Hære, vare seks Hundrede Tusinde og tre Tusinde og fem Hundrede og halvtredsindstyve.

33. Men Leviterne bleve ikke talte midt iblandt Israels Børn, som Herren havde befalet Mose.

34. Og Israels Børn gjorde det; ganske som Herren havde befalet Mose, saaledes lejrede de sig, efter deres Bannere, og saaledes rejste de, hver efter sine Slægter efter deres Fædrenehus.