kapitler

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Gamle Testamente

Nye Testamente

Titusbrevet 1 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

1. Paulus, Guds Tjener og Jesu Kristi Apostel til at virke Tro hos Guds udvalgte og Erkendelse at Sandheden angaaende Gudsfrygt,

2. i Haab om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, har forjættet fra evige Tider,

3. men i sin Tid har han aabenbaret sit Ord ved den Prædiken, som er bleven mig betroet efter Guds, vor Frelsers Befaling:

4. til Titus, mit ægte Barn i fælles Tro: Naade og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser!

5. Derfor efterlod jeg dig paa Kreta, for at du skulde bringe i Orden, hvad der stod tilbage, og indsætte Ældste i hver By, som jeg paalagde dig,

6. saafremt en er ustraffelig, een Kvindes Mand og har troende Børn, der ikke ere beskyldte for Ryggesløshed eller ere genstridige.

7. Thi en Tilsynsmand bør være ustraffelig som en Guds Husholder, ikke selvbehagelig, ikke vredagtig, ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding,

8. men gæstfri, elskende det gode, sindig, retfærdig, from, afholdende;

9. en Mand, som holder fast ved det troværdige Ord efter Læren, for at han kan være dygtig til baade at formane ved den sunde Lære og at gendrive dem, som sige imod.

10. Thi mange ere genstridige, føre intetsigende Snak og daare Sindet, især de af Omskærelsen;

11. dem bør man stoppe Munden paa; thi de forvende hele Huse ved at føre utilbørlig Lære for slet Vindings Skyld.

12. En af dem, en af deres egne Profeter, har sagt: »Kretere ere altid Løgnere, onde Dyr, lade Buge.«

13. Dette Vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du sætte dem strengelig i Rette, for at de maa blive sunde i Troen

14. og ikke agte paa jødiske Fabler og Bud af Mennesker, som vende sig bort fra Sandheden.

15. Alt er rent for de rene; men for de besmittede og vantro er intet rent, men baade deres Sind og Samvittighed er besmittet.

16. De sige, at de kende Gud, men med deres Gerninger fornægte de ham, vederstyggelige, som de ere, og ulydige og uduelige til al god Gerning.