Gamle Testamente

Nye Testamente

Galaterbrevet 3:22 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men Skriften har indesluttet alt under Synd, for at Forjættelsen skulde af Tro paa Jesus Kristus gives dem, som tro.

Læs fyldestgørende kapitel Galaterbrevet 3

Se Galaterbrevet 3:22 i kontekst