Gamle Testamente

Nye Testamente

Galaterbrevet 3:14 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

for at Abrahams Velsignelse maatte komme til Hedningerne i Kristus Jesus, for at vi kunde faa Aandens Forjættelse ved Troen.

Læs fyldestgørende kapitel Galaterbrevet 3

Se Galaterbrevet 3:14 i kontekst