Gamle Testamente

Nye Testamente

Kolossensern 4:4 Bibelen på Hverdagsdansk (BPH)

Bed om, at jeg må kunne forklare det på den rette måde.

Læs fyldestgørende kapitel Kolossensern 4

Se Kolossensern 4:4 i kontekst