Gamle Testamente

Nye Testamente

Filemon Bibelen på Hverdagsdansk (BPH)

kapitler

  1. 1