Hen Destament

Salm 40:9-20 Salmau Cân 1621 (SC)

9. Hyn pan wrthodaist dwedais i,Duw wele fi yn dyfod

10. Megis o honof mae gwir puryn dy ysgrythur hynod.

11. Y rhyngwn i dy fodd yn llawn,(o Dduw) rwy’ ’n fodlawn ddigon,Dy ewyllys di a’th lân ddeddfsy’n greddf yn nautu’r galon.

12. Mi a bregethais dy air cuynghanol llu mawr anian.Ac ni thawaf (fy’ Arglwydd gwyn)ti wyddost hyn dy hunan.

13. Dy iownder, iechyd, a’th air gwirni bum chwaith hir i’w celu,Na’th drugaredd, na’th roddion darhag un gynlleidfa meithlu.

14. Dithau (o Dduw) rhagof na cheldy dawel drugareddau,Dy nawdd a’th wir gosod ar lled,bont byth i’m gwared innau.

15. Dagrau o’m hamgylch fydd uwch rhif,a throso’n llif mae pechod:Amlach ydynt nâ’m gwallt i’m brig,a’m calon ddig sy’n darfod.

16. Tyred (fy Arglwydd) helpa’n rhodd,a rhynged bodd yt’ hynny:Bryssia i’m gwared, na thrig yn hwy,a bydd gynhorthwy ymy.

17. A chyd wradwydder hwynt ar gaisa fyn drwy drais fy nifa:A throer iw hol y rhai y syyn chwennych ymy ddirdra.

18. Bont hwy annedd-wâg yn lle tâly rhai a dyfal dafodEr gwradwydd ym’ a ddwedant hyn,ffei, ffei, ar destyn dannod.

19. Y rhai a’th geisiant di bob prydbont lawen hyfryd hylwydd:A dweded a’th gâr di (Dduw ner)mawryger enw’r Arglwydd.

20. Cofia (o Dduw) fy mod yn wan,ac yn druan, a dyred,(O Dduw fy nerth) na thrig yn hir,dyrd rhag y dir i’m gwared.

Darllenwch bennod gyflawn Salm 40