Hen Destament

Salm 40:13-18 Salmau Cân 1621 (SC)

13. Dy iownder, iechyd, a’th air gwirni bum chwaith hir i’w celu,Na’th drugaredd, na’th roddion darhag un gynlleidfa meithlu.

14. Dithau (o Dduw) rhagof na cheldy dawel drugareddau,Dy nawdd a’th wir gosod ar lled,bont byth i’m gwared innau.

15. Dagrau o’m hamgylch fydd uwch rhif,a throso’n llif mae pechod:Amlach ydynt nâ’m gwallt i’m brig,a’m calon ddig sy’n darfod.

16. Tyred (fy Arglwydd) helpa’n rhodd,a rhynged bodd yt’ hynny:Bryssia i’m gwared, na thrig yn hwy,a bydd gynhorthwy ymy.

17. A chyd wradwydder hwynt ar gaisa fyn drwy drais fy nifa:A throer iw hol y rhai y syyn chwennych ymy ddirdra.

18. Bont hwy annedd-wâg yn lle tâly rhai a dyfal dafodEr gwradwydd ym’ a ddwedant hyn,ffei, ffei, ar destyn dannod.

Darllenwch bennod gyflawn Salm 40