Hen Destament

Salm 35:20-28 Salmau Cân 1621 (SC)

20. Nid ymddiriedant dim mewn hedd,dychmygant ryfedd gelwydd:Dirwyn dichell, a gosod crywi’r rhai sy’n byw yn llonydd.

21. Lledu safnau, taeru yn dyn,a dwedyd hyn yn unblaid,Fei ffei ohonot, hwnt a thi,ni a’th welsom ni â’n llygaid.

22. Tithau (o Arglwydd) gwelaist hyn,mor daer yn f’erbyn fuon:Ac na ddos oddiwrthif ymhell,rhag dichell fy nghaseion.

23. Cyfod, deffro, fy Nuw i’m barn,yn gadarn gydâ’m gofid:

24. Dydi a fynni’r uniondeb,ni watwar neb o’m pledig.

25. Na âd i’r gelyn calon waelddiweddu cael i wynfyd:Na rhodresu fy llyncu’n grwn,llyncaswn hwn yn ddybryd.

26. Gwarth a gwradwydd iddynt a ddelsy’n codi uchel chwerthin:Gwisger hwynt â mefl ac â chas,sydd ym alanas ryflin.

27. Llawen fo’r llaill a llawn o glod,sy’n coelio ’mod yn gyfion.Dwedant, bid i’n Duw ni fawrhânt,am roi llwyddiant iw weision.

28. Minnau fy Arglwydd gyda’r rhai’n,myfyriaf arwain beunyddDy gyfiownder di, a’th fawr glod,â’m tafod yn dragywydd.

Darllenwch bennod gyflawn Salm 35