Hen Destament

Salm 35:17-26 Salmau Cân 1621 (SC)

17. Arglwydd edrych, ow pa ryw hydyw’r pryd y dof o’i harfod?Gwared fy enaid rhag y bedd,f’oes o ewinedd llewod.

18. Minnau a ganaf i ti glod,lle bo cyfarfod lluoedd:Ac a folaf dy enw a’th ddawn,wrth lawer iawn o bobloedd.

19. Na fydded lawen fy nghâs ddyn,i’m herbyn heb achossion:Ac na throed (er bwriadu ’mrâd)mo gwr ei lygad digllon.

20. Nid ymddiriedant dim mewn hedd,dychmygant ryfedd gelwydd:Dirwyn dichell, a gosod crywi’r rhai sy’n byw yn llonydd.

21. Lledu safnau, taeru yn dyn,a dwedyd hyn yn unblaid,Fei ffei ohonot, hwnt a thi,ni a’th welsom ni â’n llygaid.

22. Tithau (o Arglwydd) gwelaist hyn,mor daer yn f’erbyn fuon:Ac na ddos oddiwrthif ymhell,rhag dichell fy nghaseion.

23. Cyfod, deffro, fy Nuw i’m barn,yn gadarn gydâ’m gofid:

24. Dydi a fynni’r uniondeb,ni watwar neb o’m pledig.

25. Na âd i’r gelyn calon waelddiweddu cael i wynfyd:Na rhodresu fy llyncu’n grwn,llyncaswn hwn yn ddybryd.

26. Gwarth a gwradwydd iddynt a ddelsy’n codi uchel chwerthin:Gwisger hwynt â mefl ac â chas,sydd ym alanas ryflin.

Darllenwch bennod gyflawn Salm 35