Hen Destament

Testament Newydd

Effesiaid 4:3 beibl.net 2015 (BNET)

Gwnewch eich gorau glas i ddangos bod yr Ysbryd Glân wedi eich gwneud chi'n un, a'i fod yn eich clymu chi gyda'ch gilydd mewn heddwch.

Darllenwch bennod gyflawn Effesiaid 4

Gweld Effesiaid 4:3 mewn cyd-destun