Hen Destament

Testament Newydd

2 Thesaloniaid 1:1 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

Paul, a Silfanus, a Thimotheus, at eglwys y Thesaloniaid, yn Nuw ein Tad, a'r Arglwydd Iesu Grist:

Darllenwch bennod gyflawn 2 Thesaloniaid 1

Gweld 2 Thesaloniaid 1:1 mewn cyd-destun