Hen Destament

Testament Newydd

1 Pedr 5:2 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

Porthwch braidd Duw, yr hwn sydd yn eich plith, gan fwrw golwg arnynt; nid trwy gymell, eithr yn ewyllysgar; nid er mwyn budrelw, eithr o barodrwydd meddwl;

Darllenwch bennod gyflawn 1 Pedr 5

Gweld 1 Pedr 5:2 mewn cyd-destun