Hen Destament

Testament Newydd

Ruth 2:19 Beibl William Morgan 1588, 1620 (BWM)

A dywedodd ei chwegr wrthi hi, Pa le y lloffaist heddiw, a pha le y gweithiaist? bydded yr hwn a'th adnabu yn fendigedig. A hi a fynegodd i'w chwegr pwy y gweithiasai hi gydag ef; ac a ddywedodd, Enw y gŵr y gweithiais gydag ef heddiw, yw Boas.

Darllenwch bennod gyflawn Ruth 2

Gweld Ruth 2:19 mewn cyd-destun