Hen Destament

Testament Newydd

Hebreaid 10:36 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Y mae angen dyfalbarhad arnoch i gyflawni ewyllys Duw a chymryd meddiant o'r hyn a addawyd.

Darllenwch bennod gyflawn Hebreaid 10

Gweld Hebreaid 10:36 mewn cyd-destun