Hen Destament

Testament Newydd

Sechareia 2:2 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

a dywedais, “Ble'r wyt ti'n mynd?” Atebodd, “I fesur Jerwsalem, i weld beth yw ei lled a beth yw ei hyd.”

Darllenwch bennod gyflawn Sechareia 2

Gweld Sechareia 2:2 mewn cyd-destun