Hen Destament

Testament Newydd

Sechareia 2:11 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

“A bydd cenhedloedd lawer yn glynu wrth yr ARGLWYDD yn y dydd hwnnw, ac yn dod yn bobl i mi, a byddaf yn trigo yn dy ganol, a chei wybod mai ARGLWYDD y Lluoedd a'm hanfonodd atat.

Darllenwch bennod gyflawn Sechareia 2

Gweld Sechareia 2:11 mewn cyd-destun