Hen Destament

Testament Newydd

Bel A'r Ddraig 1:25 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Atebodd Daniel, “I'r Arglwydd fy Nuw yr ymgrymaf. Duw byw yw ef.

Darllenwch bennod gyflawn Bel A'r Ddraig 1

Gweld Bel A'r Ddraig 1:25 mewn cyd-destun