Hen Destament

Testament Newydd

Jwdas 1:14 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Am y rhain y mae Enoch hefyd, y seithfed yn llinach Adda, wedi proffwydo wrth ddweud, “Wele, y mae'r Arglwydd yn dod gyda'i fyrddiynau sanctaidd

Darllenwch bennod gyflawn Jwdas 1

Gweld Jwdas 1:14 mewn cyd-destun