Hen Destament

Testament Newydd

Jwdas 1:15 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

i weithredu barn ar bawb, i'w condemnio i gyd am annuwioldeb eu holl weithredoedd ysgeler, ac am atgasedd holl eiriau'r pechaduriaid annuwiol hynny yn ei erbyn.”

Darllenwch bennod gyflawn Jwdas 1

Gweld Jwdas 1:15 mewn cyd-destun