Hen Destament

Testament Newydd

1 Thesaloniaid 2:14 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Oherwydd daethoch chwi, gyfeillion, i efelychu eglwysi Duw yng Nghrist Iesu sydd yn Jwdea, oherwydd yr ydych chwi wedi dioddef yr un pethau yn union oddi ar law eich cydwladwyr ag y maent hwythau oddi ar law yr Iddewon,

Darllenwch bennod gyflawn 1 Thesaloniaid 2

Gweld 1 Thesaloniaid 2:14 mewn cyd-destun