Hen Destament

Testament Newydd

1 Thesaloniaid 2:13 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Yr ydym ni'n diolch i Dduw yn ddi-baid ar gyfrif hyn hefyd: eich bod chwi, wrth dderbyn gair Duw fel y clywsoch ef gennym ni, wedi ei groesawu, nid fel gair dynol ond fel yr hyn ydyw mewn gwirionedd, sef gair Duw, sydd hefyd ar waith ynoch chwi sy'n gredinwyr.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Thesaloniaid 2

Gweld 1 Thesaloniaid 2:13 mewn cyd-destun