Hen Destament

Testament Newydd

Y Pregethwr 7:18 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Y mae'n werth iti ddal dy afael ar y naill beth, a pheidio â gollwng y llall o'th law. Yn wir, y mae'r un sy'n ofni Duw yn eu dilyn ill dau.

Darllenwch bennod gyflawn Y Pregethwr 7

Gweld Y Pregethwr 7:18 mewn cyd-destun