Hen Destament

Testament Newydd

Sechareia 8:19 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

“Fel hyn y dywed ARGLWYDD y Lluoedd: ‘Bydd ymprydiau'r pedwerydd mis, a'r pumed mis, a'r seithfed mis, a'r degfed mis yn troi'n dymhorau llawenydd a dedwyddwch, ac yn wyliau llawen i dŷ Jwda; felly carwch wirionedd a heddwch.’

Darllenwch bennod gyflawn Sechareia 8

Gweld Sechareia 8:19 mewn cyd-destun