Hen Destament

Testament Newydd

Sechareia 7:5 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

“Dywed wrth holl bobl y tir ac wrth yr offeiriaid, ‘Pan oeddech yn ymprydio ac yn galaru yn y pumed mis ac yn y seithfed mis y deng mlynedd a thrigain hyn, ai er fy mwyn i yr oeddech yn ymprydio?

Darllenwch bennod gyflawn Sechareia 7

Gweld Sechareia 7:5 mewn cyd-destun