Hen Destament

Testament Newydd

Obadeia 1:19 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Bydd y Negef yn meddiannu mynydd Esau,a'r Seffela yn meddiannu gwlad y Philistiaid;byddant yn meddiannu tir Effraim a thir Samaria,a bydd Benjamin yn meddiannu Gilead.

Darllenwch bennod gyflawn Obadeia 1

Gweld Obadeia 1:19 mewn cyd-destun