Hen Destament

Testament Newydd

Nehemeia 10:24 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Halohes, Pileha, Sobec,

Darllenwch bennod gyflawn Nehemeia 10

Gweld Nehemeia 10:24 mewn cyd-destun