Hen Destament

Testament Newydd

2 Cronicl 16:7 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Y pryd hwnnw daeth Hanani y gweledydd at Asa brenin Jwda, a dweud wrtho, “Am i ti ymddiried ym mrenin Syria, a gwrthod ymddiried yn yr ARGLWYDD dy Dduw, dihangodd byddin brenin Syria o'th afael.

Darllenwch bennod gyflawn 2 Cronicl 16

Gweld 2 Cronicl 16:7 mewn cyd-destun