Hen Destament

Testament Newydd

1 Cronicl 3:5 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 (BCN)

Teyrnasodd yn Jerwsalem am dair blynedd ar ddeg ar hugain, ac yno fe anwyd y rhain iddo: Simea, Sobab, Nathan a Solomon; Bathsua ferch Ammiel oedd mam y pedwar.

Darllenwch bennod gyflawn 1 Cronicl 3

Gweld 1 Cronicl 3:5 mewn cyd-destun