Nový Zákon

Zjevení 15:1-2 Slovo na Cestu (SNC)

Ještě jiné mocné a podivuhodné úkazy jsem uviděl na nebi. Přede mnou se rozprostíralo křišťálově průzračné jezero, jiskřící jako oheň. U něho se shromáždili všichni ti, kdo zůstali věrni Bohu a zvítězili nad ďábelskou šelmou, neuctívali její sochu a nedali se označit jejím číslem.

Přečtěte si kompletní kapitolu Zjevení 15

Pohled Zjevení 15:1-2 v kontextu