kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Nový Zákon

Zjevení 15 Slovo na Cestu (SNC)

Píseň vítězů

1-2. Ještě jiné mocné a podivuhodné úkazy jsem uviděl na nebi. Přede mnou se rozprostíralo křišťálově průzračné jezero, jiskřící jako oheň. U něho se shromáždili všichni ti, kdo zůstali věrni Bohu a zvítězili nad ďábelskou šelmou, neuctívali její sochu a nedali se označit jejím číslem.

3. Nyní dostali od Boha harfy, aby hráli a zpívali píseň vysvoboditele Božího lidu a píseň Spasitele světa Ježíše:„Velké a podivuhodné jsou tvé činy,Pane Bože všemohoucí.Tvoje cesty jsou spravedlivé a přímé,Králi všech národů.

4. Kdo by se tě, Pane, nebála kdo by neuctíval tvoje jméno?Vždyť ty jediný jsi Svatý.Všechny národy přijdu a skloní se před tebou,všichni poznají, že tvoje soudy jsou spravedlivé.“

5. Potom jsem viděl: Otevřela se svatyně nebeského chrámu

6. a vyšlo z ní sedm andělů – vykonavatelů sedmi posledních pohrom, kterými se dovrší spravedlivý Boží hněv. Ti andělé měli zářivě čistá kněžská roucha a byli přepásáni zlatými šerpami.

7-8. Jedna ze čtyř bytostí od Božího trůnu jim předala sedm zlatých číší naplněných hněvem od Boha, živého od věků na věky.