Nový Zákon

Židům 6:18 Slovo na Cestu (SNC)

Protože je vyloučeno, aby Bůh lhal, můžeme se tedy neochvějně opírat jak o jeho slib, tak o jeho přísahu. Když jsme se k němu uchýlili, smíme čerpat mocné potěšení z nabízené naděje, které jsme se chopili.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 6

Pohled Židům 6:18 v kontextu