Nový Zákon

Židům 6:17 Slovo na Cestu (SNC)

Bůh dědicům zaslíbení svou přísahou nepochybně prokázal nezměnitelnost své vůle.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 6

Pohled Židům 6:17 v kontextu