Nový Zákon

Židům 6:16 Slovo na Cestu (SNC)

Když se lidé přísahou dovolávají někoho mocnějšího, ukončují tím svůj spor.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 6

Pohled Židům 6:16 v kontextu