Nový Zákon

Židům 13:15 Slovo na Cestu (SNC)

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 13

Pohled Židům 13:15 v kontextu