Nový Zákon

Židům 1:3 Slovo na Cestu (SNC)

On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.Boží Syn je vyšší než andělé

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 1

Pohled Židům 1:3 v kontextu