Nový Zákon

Židům 1:4 Slovo na Cestu (SNC)

Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 1

Pohled Židům 1:4 v kontextu