Nový Zákon

Římanům 9:30 Slovo na Cestu (SNC)

Co tu vidíme? Že ti, kdo k izraelskému náboženství nepatřili a o bezúhonnost před Bohem nijak neusilovali, ti ji dosáhli na základě víry.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 9

Pohled Římanům 9:30 v kontextu