Nový Zákon

Římanům 9:1-2 Slovo na Cestu (SNC)

Ach, Izraeli! Ach, můj národe! Kéž bys i ty našel cestu ke Kristu! Trápím se a naříkám pro tebe dnem i nocí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 9

Pohled Římanům 9:1-2 v kontextu