Nový Zákon

Římanům 16:8-16 Slovo na Cestu (SNC)

Dále pozdravujte Ampliáta,Urbana, Stachyna a Apella.Také všechny od Aristobulů a Narcisů,Herodiona, Tryfainu, Tryfosu a Persidu.A ovšem Rufa a jeho matku –měla mě jako vlastního.A ještě Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrobu,Hermeu a ostatní tamější bratry,Filologa, Julii, Nerea a jeho sestru,Olympa a všechny křesťany u nich.Pozdravte je ode mne bratrským polibkem.Taky ode všech křesťanských sborů a skupin vyřizuji pozdravy.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 16

Pohled Římanům 16:8-16 v kontextu