Nový Zákon

Římanům 16:18 Slovo na Cestu (SNC)

Takoví kážou ne proto, aby sloužili Kristu, ale pro svůj vlastní prospěch. Vyhýbejte se jim. Bezelstného člověka snadno zmatou líbivými řečmi.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 16

Pohled Římanům 16:18 v kontextu