Nový Zákon

Marek 15:39 Slovo na Cestu (SNC)

Římský setník, který velel popravčí četě a byl svědkem Ježíšových posledních chvil, zvolal: „Ten člověk byl opravdu Boží Syn!“

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 15

Pohled Marek 15:39 v kontextu