Nový Zákon

List Jakubův 3:1-2-7 Slovo na Cestu (SNC)

1-2. Bratři, nevytýkejte tak horlivě chyby druhým, vždyť chybujeme všichni. Jestliže budeme jednat špatně jakožto učitelé, náš trest bude o to přísnější.Kdo umí zkrotit svůj jazyk, dokazuje, že je zralý člověk a umí ovládat sám sebe.

3. I velkého koně donutíte k poslušnosti, jestliže mu do huby vložíte nepatrné udidlo.

4. Nebo taková loď: i když je velká a žene ji silný vítr, kormidelník ji ovládá malým kormidlem.

5. Jazyk je také nepatrný, a přesto může způsobit velké věci. Od malého plaménku může shořet celý les.

6. A jazyk je takový plamének. Zapálen hříchem může způsobit v duši člověka i v jeho okolí mnoho zla.

7. Člověk umí zkrotit různé druhy zvířat, ptáků, plazů i mořských živočichů,

Přečtěte si kompletní kapitolu List Jakubův 3