Nový Zákon

List Jakubův 3:12 Slovo na Cestu (SNC)

Cožpak si můžete natrhat olivy z fíkovníku a fíky z vinné révy?

Přečtěte si kompletní kapitolu List Jakubův 3

Pohled List Jakubův 3:12 v kontextu